Opodatkowanie

Urząd Skarbowy czyha! Jeśli wynajmujesz pokój lub całe mieszkanie nie zapominaj, że dochód uzyskany z tego tytułu podlega opodatkowaniu a jego zatajenie jest przestępstwem gospodarczym! Jeżeli kwestia wynajmu lokalu nie jest ci obca, wybierz jeden z trzech możliwych sposobów opodatkowania najmu, i oddal od siebie ponurą wizję urzędnika skarbówki lustrującego twoje zeznania podatkowe! W zależności od skali i kosztów wynajmu oraz wysokości dochodów, ustawa zakłada możliwość odprowadzania podatku w formie ryczałtu, podatku liniowego lub według zasad ogólnych. Wybierając rozliczenie ryczałtowe musimy wybrać między dwoma stawkami – jeśli przychód nie przekroczył 4000 euro obowiązuje nas stawka 8,5%, powyżej ten kwoty zapłacimy aż 20%. W obu wypadkach możemy odliczyć sobie ulgi podatkowe, ale nie możemy liczyć na pomniejszenie podatku o koszty uzyskania przychodu. 19%-owa stawka podatku liniowego zarezerwowana jest dla tych, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zasady ogólne dają nam do wyboru dwa progi – 18% i 32%.

Comments are closed.