Umowy

Aby zawczasu zapobiec komplikacją, które mogą pojawić się w czasie użytkowania lokalu, gdy decydujmy się na wynajęcie mieszkania warto poświęcić trochę czasu na profesjonalne przygotowanie umowy najmu, która ochroni nas przed ewentualnymi nieuczciwymi roszczeniami właściciela. Po pierwsze dobrze jest od razu zawrzeć w umowie okres wypowiedzenia (zwyczajowo przyjmuje się, że jest to okres jednego miesiąca). Jeżeli właściciel mieszkania zażąda od nas na wstępnie wpłaty kaucji, należy bezwzględnie ująć w umowie zasady i czas jej zwrotu. W wypadku gdy kaucja pełni funkcje finansowego zabezpieczenia dla właściciela przed szkodami jakie może dokonać lokator, zalecaną praktyka jest zrobienie fotograficznej dokumentacji przejmowanego lokalu. Dzięki temu, przy wyprowadzce, nie będzie wątpliwości co do tego, które uszkodzenia powstały w wyniku działalności wynajmującego, a które zostały zrobione wcześniej. Zamiast zdjęć można też załączyć do umowy najmu specjalny aneks, w którym wyszczególnione zostaną wszelkie wady mieszkania, z którymi przejmuje je nowy lokator.

Comments are closed.