Wykup

image Dzięki nowelizacji przepisów, od pierwszego kwartału 2011 roku, mieszkańcy mieszkań w TBS-ach (Towarzystwo Budownictwa Społecznego) zyskali możliwość wykupu lokali na własność. Pozyskane w ten sposób środki finansowe, mają zostać wykorzystane na remonty i poprawę stanu technicznego TBS-ów. Według najnowszej ustawy najemca lokalu, uiszczając część opłaty za budowę, zostaje w oczach prawa uznany za finansowego współwłaściciela mieszkania. Najemca może także wystąpić do zarządu TBS-u z prośbą o całkowity wykup wynajmowanego przez siebie mieszkania. Aby pismo zostało rozpatrzone pozytywnie, lokator musi spełnić 2 warunki – dokonać wpłaty kosztów budowy lokalu, wyliczanej proporcjonalnie na jednostkę mieszkaniową na podstawie powierzchni (wszelkie kaucje mieszkaniowe i kwota najmu mogą zostać wliczone w kwotę wpłaty na poczet kosztów budowy) oraz spłacić zadłużenie wynikające z umowy najmu. Po spełnieniu powyższych warunków zarząd TBS-u nie ma prawa odmówić przeniesienia własności lokalu mieszkaniowego na najemcę.

Comments are closed.